Διοίκηση

Ο Βάβδος εντάσσεται διοικητικά στη Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής (Πολύγυρος), του Δήμου Πολυγύρου. Εξαρτάται υπηρεσιακά άμεσα από την Γαλάτιστα (Αστυνομικό τμήμα, Γυμνάσιο, ΚΕΠ), και τον Πολύγυρο (λοιπές υπηρεσίες) δηλ. υπηρεσίες Νομαρχίας, Δικαστήρια, Τράπεζες, Στρατολογίες, εφορίες, Δασαρχείο, Πυροσβεστική, Νοσοκομείο, ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.
Την διοικητική αρχή στη Κοινότητα του Βάβδου έχει το τριμελές Κοινοτικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της Κοινότητας και 2 Κοινοτικούς συμβούλους, που παίρνουν αποφάσεις για τα θέματα του χωριού. Μέχρι το 2010 είχε γραμματέα που εκτελούσε και χρέη ληξιάρχου και αγροφύλακα για τις αντίστοιχες αρμοδιότητες.
Αστυνομικά υπάγεται η Κοινότητα Βάβδου στην Αστυνομία Γαλάτιστας. Εξυπηρετείται από τις υπηρεσίες του Πολυγύρου για ανάλογα θέματα (Νομαρχία, Τράπεζες, εφορίες, Δικαστήρια κ.λπ.) και ανήκει στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Κεντρικής Χαλκιδικής.