Πληθυσμός

Ο πληθυσμός του μεταβάλλεται ανάλογα της εποχής. Κατά την απογραφή του (Μάρτιος 1991) απογράφηκαν 777 άτομα, (405 άνδρες και 372 γυναίκες) αλλά συνήθως, ο μόνιμος πληθυσμός τον χειμώνα ανέρχεται σε 500 κατοίκους περίπου, ενώ το καλοκαίρι φθάνουν τους 2.500.
Το κλίμα του Βάβδου είναι μεσογειακό προς ηπειρωτικό, (ξηρό) που σε συνδυασμό με το πράσινο της περιοχής προσφέρεται για θεραπεία πνευμονικών ασθενειών. Αυτός ήταν άλλωστε και ένας από τους σημαντικότερους λόγους, που έγινε γνωστός παλιότερα σαν αεροθεραπευτικό κέντρο. Με την ολοκλήρωση της τουριστικής υποδομής φιλοδοξεί μα και δικαιούται να ξαναγίνει πολύ σύντομα ζωοδότης και σημαντικό παραθεριστικό κέντρο.