Μελισσουργία

Με την μελισσοκομία σήμερα στο Βάβδο ασχολούνται περίπου 10 οικογένειες που βέβαια το εισόδημα που απορρέει απ' αυτή την δραστηριότητα είναι συμπληρωματικό του εισοδήματος του κύριου επαγγέλματος που εξασκούν. Το μελισσοκομικό κεφάλαιο του Βάβδου ανέρχεται περίπου σε 1300 κυψέλες ευρωπαϊκού τύπου. Οι περιοχές που γίνεται η εκτροφή των μελισσών είναι η χερσόνησος της Κασσάνδρας (καλοκαίρι), η περιοχή του Βάβδου (Φθινόπωρο) σε μέρη με σούρα, η περιοχή προς το Κιλκίς (άνοιξη) κ.λπ. Γίνονται 7-8 μετακινήσεις τον χρόνο. Παράγονται ετησίως περίπου 20 τόνοι μέλι που διατίθενται στο εμπόριο και την κοινοπραξία.
Απαιτείται οργάνωση της παραγωγής σε συνεταιριστική βάση για μείωση του κόστους και ενημέρωση για να αποφεύγονται τυχόν απώλειες των παραγόμενων προϊόντων.
Ενδεικτικά από μελέτη που έγινε στην περιοχή Πολυγύρου μια κυψέλη δίνει το ίδιο περίπου κέρδος που δίνει ένα στρέμμα σκληρού σιταριού.
Παλιότερα για την διευκόλυνση των γεωργών, των κτηνοτρόφων κ.λπ. την μείωση των μετακινήσεων και την από κοντά παρακολούθηση των ασχολιών τους δημιουργήθηκαν γεωργικοί και κτηνοτροφικοί οικισμοί με μόνιμο πληθυσμό που ανέπτυξαν δραστηριότητα. Σήμερα οι οικισμοί αυτοί έχουν εγκαταλειφθεί οι περισσότεροι και έχουν μείνει μόνο τα κτίσματα που ευκαιριακά φιλοξενούν στην περίοδο αιχμής των απασχολήσεων τους γεωργούς κ.λπ. (Μπαργιαμίτσι).