Μεταλλεία

Τα μεταλλεία Βάβδου βρίσκονται 5 χλμ. νότια του χωριού και καταλαμβάνουν μια έκταση 27.000 στρεμμάτων. Επικοινωνούν με χωματόδρομους με τον Βάβδο (από Λουκοβίτη και Αγ. Τριάδα), με την Γαλάτιστα (από Μπανίκοβη, 14 χλμ.), με τα Σήμαντρα και την Ν. Τένεδο.
Στην αρχή ο ρόλος των μεταλλείων στην οικονομική ζωή του χωριού ήταν πρωτεύοντας αφού απασχολούσαν σημαντικό μέρος των κατοίκων, όμως σταδιακά ο ρόλος αυτός μειώθηκε γιατί οι κάτοικοι στράφηκαν και σ' άλλες ασχολίες και αρκετοί μετανάστευσαν κυρίως στα γύρω χωριά στο κάμπο της Καλαμαριάς και στη Θεσσαλονίκη.
Το 1993 απασχολούνταν 125 άτομα από τα οποία 40 είναι Βαβδινοί και οι υπόλοιποι από τα γύρω χωριά. Σήμερα τα μεταλλεία είναι ανενεργα.
Το μετάλλευμα που εξορύγνητο ήταν λευκόλιθος και απ' αυτόν παράγεται δίπυρος και καυστική μαγνησία.