Γεωργία

Με την γεωργία σήμερα ασχολούνται περίπου 50 γεωργοί. Γεωργικά εκμεταλλεύονται τον κάμπο του Βάβδου που εκτείνεται μέχρι τα όρια των Σήμαντρων, Αγ. Παντελεήμονα, Ν. Τενέδου, Ν. Τρίγλιας, Γαλάτιστας, Αγ. Προδρόμου, Παλαιοκάστρου και Πολυγύρου.
Καλλιεργούν ως επί το πλείστον ξερικές καλλιέργειες και ιδιαίτερα σιτηρά. Υπάρχουν και αρκετοί ελαιώνες και μερικοί είναι ποτιστικοί, προς την Ψαλίδα και Παληομάνα από τον ποταμό Ολύνθιο. Η καλλιέργεια των κτημάτων έχει συγκεντρωθεί στους «μεγαλύτερους» γεωργούς που διαθέτουν σημαντικό και σύγχρονο μηχανικό εξοπλισμό.
Η συνολική έκταση που καλλιεργείται είναι περίπου 20.000 στρέμματα.
Την παραγωγή διαθέτουν στον συνεταιρισμό. Οι γεωργοί εξυπηρετούνται στα θέματα τους από την Κοινότητα Βάβδου, τον Γεωργικό Πιστωτικό Συνεταιρισμό Βάβδου, που χειρίζεται τα γεωργικά θέματα και τον Αγροτικό Σύλλογο.
Το άγονο και ημιορεινό του έδαφος καθώς και η μη ακόμη αξιοποίηση των υφισταμένων υδατικών πόρων αποτελούν κύριες αδυναμίες για την περαιτέρω ανάπτυξη της γεωργίας.
Άλλες αδυναμίες που επιδρούν αρνητικά είναι ο πολυτεμαχισμός και το μικρό μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Το χαμηλό γεωργικό εισόδημα οφείλεται στις μη ικανοποιητικές αποδόσεις της γεωργικής γης που κατά κύριο λόγο είναι συνέπεια των καιρικών συνθηκών και ειδικότερα των βροχοπτώσεων που τις περισσότερες χρονιές δεν είναι ευνοϊκές. Η έλλειψη του νερού για την άρδευση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη γεωργία. Η εξασφάλιση της άρδευσης της γεωργικής γης θα σήμαινε την δυνατότητα αλλαγής των σημερινών με άλλες καλλιέργειες οι οποίες θα αποδώσουν καλύτερες σοδειές και επομένως μεγαλύτερο εισόδημα.
Υπάρχουν ρέματα που μπορούν να αξιοποιηθούν (ψαλίδα - Ολύνθιος), Ακονόλακας, Χριστάρα - Μύλος) με την δημιουργία ταμιευτήρων νερού (φράγματα) και με την κατασκευή αρδευτικών έργων για την γεωργική ανάπτυξη της πε¬ριοχής.
Το αγροτικό οδικό δίκτυο είναι αρκετά μεγάλο λόγω της μεγάλης έκτασης και θεωρείται στο μεγαλύτερο του ποσοστό ικανοποιητικό.