Νέοι

Στη Θεσσαλονίκη βέβαια το 1920 ιδρύεται από τους Βαβδινούς που ζουν στη Θεσσαλονίκη η ΕΝΩΣΗ ΒΑΒΔΙΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Σήμερα οι σύλλογοι που περικλείουν το Βάβδο, είναι η ΕΒΘ, η Βιγλα, η ΕΝΒΧ, ο σύλλογος φίλων ιατρείου Βάβδου, Ένωση Βαβδινών κάμπου Καλαμαριάς.