Βαβδινή Τρυγόνα

Αγάπησα μια πέρδικα μια βαβδινή τρυγόνα Σ' όλο τον κόσμο ήμερη - σε μένα στέκεις άγρια ρίξε την αγριοσύνη σου, κι έλα κάτσε κοντά μου να με κερνάς γλυκό κρασί, να τραγουδάς να πίνω. Δεν έρχομαι λεβέντη μου, δεν έρχομαι καλέ μου γιατί θα βγείς να παινεθείς, θα βγεις να με γελάσεις πως φίλησες μια πέρδικα, μια βαβδινή τρυγόνα σ' όλον τον κόσμο ήμερη.