Κουντουχαμαϊδούλα

Νιψές βραδύ ν'ιπέρασα, Κουντουχαμαϊδούλα μ' γειάσ' Λιμουνιά (δις) ερ ν'απού τη γειτουνιά σου, Κουντουχαμαϊδούλα μ' γειά σου (δις)
Κι άκουσα που σι μάλουναν, Κουντουχαμαϊδούλα μ' γειάσ' Λιμουνιά (δις) άντρα σου κι πιθιρά σου, Κουντουχαμαϊδούλα μ' γειά σου. (δις)
Κι αν σι μαλώνουν για τι μέ, Κουντουχαμαϊδούλα μ' γειάσ' Λιμουνιά (δις) ερ πέσ μου να μη ραδίζου, του κουρμί μ' να μην τσακίζου (δις)
Πέρνα ξένι μ' κι διάβηνε, Κουντουχαμαϊδούλα μ' γειάσ' Λιμουνιά   (δις) όπους διάβηνις κι πρώτα, μόνο την καρδιά σου ρώτα.