Απ' του Βάβδου ως του Αη-Μάμα

Απ' του Βάβδου, κι ως τουν Αϊμάμα, κι απού κει στα Μαριανά δυό ματούδια μ', κι απού κει στα Μαριανά
Κατιβήκαν, τα καΐκια, Στέργιου μ' τα λιαριγκουβνά δυό ματούδια μ', Στέργιου μ' τα λιαριγκουβνά
Σά' δω η Στέργιους σα' κει η Στέργιους, Στέργιους μας δεν είνι δω δυό ματούδια μ', Στέργιους μας δεν είνι δω
Του μαντήλ' απού, ν' απού, κιντούσις, σι έπισι μεσ' στου γυαλό δυό ματούδια μ', σι έπισι μέσ' του γυαλό
Κι έσκυψα για να, για να, του πάρου, κι κουντεύου να πνιγώ δυό ματούδια μ', κι κουντεύω να πνιγώ