Πολιτισμός

Μέριμνα όλων μας αποτελεί η προώθηση των πολιτιστικών στοιχείων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Βάβδου και η γνωριμία των επισκεπτών με το χωριό μας μέσα από δράσεις και διοργανώσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων. Για τον σκοπό αυτό συνδράμουν τόσο η Τοπική Κοινότητα όσο και οι τρεις πολιτιστικοί σύλλογοι Βαβδινών που δραστηριοποιούνται στο χωριό και στην ευρύτερη περιοχή, η Ένωση Νεολαίας Βάβδου Χαλκιδικής, ο Σύλλογος Βαβδινών Κάμπου Καλαμαριάς και η Ένωση Βαβδινών Θεσσαλονίκης, αλλά και οι υπόλοιποι φορείς που ασχολούνται με τη διάδοση της παράδοσης, τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και τη φροντίδα και περίθαλψη των κατοίκων του Βάβδου.