Περιβάλλον

Ο οικισμός Βάβδου καθώς και η ευρύτερη περιοχή παρουσιάζει από περιβαλλοντική άποψη ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε φυσικό και σε ανθρωπογενές περιβάλλον σε βάρος των οποίων διενεργούνται καταστροφές από διαφορές χρήσεις. Η κυριότερη εστία ρύπανσης (ηχορύπανση-μόλυνσης), υποβάθμισης και καταστροφής του περιβάλλοντος είναι τα μεταλλεία που αλλοιώνουν το τοπίο, υποβαθμίζουν τη χλωρίδα, και προσβάλλουν τη υγεία. Τεράστιες εκτάσεις, πάνω στις οποίες γινόταν η επέμβαση από τα μεταλλεία κατά την πάροδο των χρόνων, έμειναν απροστάτευτες χωρίς να αποκατασταθούν οι αλλοιώσεις μετά το τέλος των εργασιών, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν μια εικόνα που είναι απαράδεκτη από αισθητικής απόψεως.
Επίσης μια μεγάλη πυρκαγιά που έγινε το καλοκαίρι του '84 αποτέφρωσε μεγάλη έκταση δάσους (σημείο) υποβαθμίζοντας το φυσικό τοπίο.
Σημαντικό πρόβλημα αισθητικής μόλυνσης του περιβάλλοντος αποτελούν οι εγκαταστάσεις των κεραιών των ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικών σταθμών στις κορφές «Αηλιάς» και «Σημείο - Πυροβολείο» που ρυπαίνουν το φυσικό τοπίο με εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και ενδεχομένως έχουν επιπτώσεις στην υγεία.
Έχει γίνει αισθητή υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος αυτού του θαυ¬μάσιου πνεύμονα του βουνού του Βάβδου, της περιοχής ιδιαίτερου φυσικού κάλους που με νόμους η πολιτεία προστατεύει.
Το καλοκαίρι του 1993 πάρθηκε απόφαση από λαϊκή Συνέλευση που έγινε στο Βάβδο με την οποία εξουσιοδοτεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση Βάβδου για την άμεση απομάκρυνση των κεραιών από τους παραπάνω χώρους (Αηλιά και Σημείο) και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και πως δεν έχουμε άλλη επιβάρυνση του περιβάλλοντος από λύματα, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, σκουπίδια κ.λπ. Το χωριό διατηρείται αρκετά καθαρό (φροντίδα των εκάστοτε κοινοτικών αρχών και των Βαβδινών κατοίκων). Υπάρχει απορριμματοφόρο που συγκεντρώνει τα σκουπίδια των δημοτών δύο φορές τη βδομάδα και τα μεταφέρει στον σκουπιδότοπο του Βάβδου.
Χρειάζεται επίσης κάποια προσοχή στις επεμβάσεις στις κατασκευές στα σπίτια, στις προσθήκες και στις νέες ανεγέρσεις ώστε αισθητικά και με την αποφυγή αντιαισθητικών υλικών και κατασκευών να μην προσβάλλεται το περιβάλλον και μειώνεται η αισθητική.