Νεολαία

Η Ένωση Νεολαίας Βαβδου Χαλκιδικής, εκπροσωπώντας τη βαβδινή νεολαία, διοργανώνει πλήθος εκδηλώσεων, με αποκορύφωμα κάθε Αύγουστο, όπου πραγματοποιείται μουσική εκδήλωση με την παρουσία γνωστών καλλιτεχνων στην κορυφή του Αηλιά.